View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

Posts by: sintanui

ผู้อำนวยการยูเนสโกและนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นในการต่อสู้กับวิกฤติน้ำ

ผู้อำนวยการยูเนสโกและนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นในการต่อสู้กับวิกฤติน้ำ

2 เมษายน 2558 – จากรายงานเรื่องการพัฒนาน้ำทั่วโลกเล่มล่าสุดของสหประชาชาติ ระบุว่าเราเหลือเวลาอีกแค่ 15 ปี ก่อนที่น้ำทั่วโลกจะถึงขีดต่ำมากหากเทียบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร อ่านต่อ

Read More

ยูนิเซฟยินดีที่รัฐบาลอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเด็กๆ ในประเทศไทย

ยูนิเซฟยินดีที่รัฐบาลอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเด็กๆ ในประเทศไทย

1 เมษายน – ยูนิเซฟยินดีที่รัฐบาลไทยอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กปลายปีนี้ ด้วยความช่วยเหลือดังกล่าว ครอบครัวยากจนและเกือบยากจนที่มีบุตรอายุ 0 ถึง 1 ปี จะได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนสำหรับบุตรในช่วงวัยดังกล่าวคนละ 400 บาทต่อเดือน อ่านต่อ

Read More

ธนาคารพัฒนาเอเชียเห็นการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาในเอเชียในปีนี้และปีหน้า

ธนาคารพัฒนาเอเชียเห็นการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาในเอเชียในปีนี้และปีหน้า

24 มีนาคม – รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชียระบุว่าประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาในเอเชียยังคงรักษาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อย่างแข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเอเชียเติบโตขึ้น 6.3% ในปีนี้และปีหน้า อ่านต่อ

Read More

การพัฒนาเขตเมืองในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

การพัฒนาเขตเมืองในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ธนาคารโลกได้รวบรวมข้อมูลใหม่จากภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (geospacial) ได้แสดงให้เข้าใจถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการพัฒนาเขตเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อ่านต่อ

Read More