View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.

ข่าวสารข้อมูล

งานนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เหล่าผู้นำโลกมีความมุ่งมั่น ถึง 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก เพื่อให้บรรลุ 3 สิ่งที่ พิเศษในอีก 15 ปีข้างหน้า คือ ไร้ความยากจน, ต่อต้านกับความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกัน แก้ไข และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน ทุกประเทศและทุกๆคน เป้าหมายนี้จะสำเร็จได้ ต้องให้ทุกคนได้รับรู้ บอกเพื่อนของคุณกันเถอะ เชิญร่วมงานนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 17-20 พย. นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรม ชั้น L เชิญร่วมงานนิทรรศการ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของสหประชาติ เนืองในโอกาส 70 ปีของสหประชาชาติ และการอนุมัติแผนและเป้าหมายการพัฒนา ทียั่งยืน 2573 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น L โดยนิทรรศการ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นี้ยังเปิดให้ สาธารณชนเข้าชม จากวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 Global Goals – Thailand

Read More