ไข้หวัดนก
นับแต่ปี 2546 มหันตภัยจากโรค
ไข้หวัดนกได้ส่งผลกระทบต่อเหล่า
สัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ประเทศ
เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และประเทศจีน

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
เกียวกับสหประชาชาติ
อาคารสหประชาชาติ
อาคารสหประชาชาติ


กลุ่มอาคารสหประชาชาติ เป็นศูนย์อำนวยการใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของสหประชาชาติ อาคารสหประชาชาติประกอบด้วยสำนักงานของ ESCAP, UNDP, UNEP, UNCDP, UNFPA, UNAIDS, UNIFEM, UNHCR, ILO และ UNIS นอกจากนั้น ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย


ต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับการบริการหลักที่อาคารสหประชาชาติ

ธนาคาร

มีธนาคารต่างชาติตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ อาทิ ธนาคารแห่งอเมริกา ธนาคารแห่งโตเกียว ซิตี้แบงค์ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ และมีธนาคารท้องถิ่นหลายธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย แต่ส่วนใหญ่การเดินทางไปธนาคารไม่ค่อยสะดวกในช่วงเวลาทำงาน ธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาตั้งอยู่ในอาคารสหประชาชาติ ณ ชั้นล่างของอาคารบริการ ธนาคารเปิดให้บริการระหว่างเวลา 9.30 - 15.30 วันจันทร์ถึงศุกร์ ธนาคารนี้ให้บริการด้านการสั่งจ่ายเงินและโอนเงินภายใต้ระเบียบข้อบังคับปริวรรตเงินตราต่างประเทศ พนักงานของสหประชาชาติอาจเปิดบัญชีเงินฝากสกุลดอลลาร์ในต่างประเทศก็ได้ และอาจนำเงินสกุลต่างประเทศเข้าประเทศได้อย่างไม่จำกัด เช่น เช็คเดินทาง ดราฟต์ L/C หรือตราสารอื่นที่ออกโดยธนาคารซึ่งอาจแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราที่บังคับใช้ อาจมีความจำเป็นต้องแจ้งจำนวนเงินสกุลต่างประเทศที่ติดตัวมากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ

โรงพยาบาล

มีศูนย์การแพทย์ตั้งอยู่บนชั้นสี่ของอาคารบริการ ที่ศูนย์ฯ มีแพทย์หนึ่งคนและพยาบาลหนึ่งคนอยู่เวรประจำในช่วงเวลาทำงาน พวกเขาไม่เพียงให้บริการดูแลรักษาในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น แต่สามารถสั่งจ่ายยาที่ต้องใช้ประจำ และแนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนมาตรฐานสูงหลายแห่งในกรุงเทพฯ แพทย์บางคนผ่านประสบการณ์ทำงานในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และดังนั้น จึงพูดภาษาอังกฤษได้ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีแผนกทันตกรรม และคลินิกจักษุวิทยา รวมทั้งแผนกหู คอ จมูก แผนกบริการทางการแพทย์ของสหประชาชาติแนะนำโรงพยาบาลสามแห่ง ได้แก่ บำรุงราษฎร์ พญาไท 1 และวิชัยยุทธ์ ศูนย์การแพทย์เอกชนบางแห่งให้บริการจัดหาคนเลี้ยงเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่พนักงานส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้

บริการไปรษณีย์

บริการไปรษณีย์มีครบวงจร ยุโรปใช้เวลา 3-7 วัน ไปรษณีย์ธรรมดาใช้เวลา 6-10 สัปดาห์ ไปรษณีย์อากาศจากอเมริกาเหนือใช้เวลา 5-10 วัน ไปรษณีย์ธรรมดาใช้เวลา 7-10 สัปดาห์ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์มีบริการครอบคลุมเกือบทุกประเทศทั่วโลก พัสดุไปรษณีย์ที่ส่งเข้ามาในประเทศจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ฉะนั้น จำเป็นต้องระบุมูลค่าสิ่งของในการลงทะเบียน มีที่ทำการไปรษณีย์ของไทยตั้งอยู่ในอาคารสหประชาชาติ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. โทรศัพท์และแฟกซ์ไปต่างประเทศสามารถใช้บริการได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ตามอัตราค่าบริการของทางราชการ มีบริการจัดส่งเอกสารของสหประชาชาติสำหรับงานทางการของสหประชาชาติเท่านั้น นิวยอร์กสัปดาห์ละสองครั้ง ส่วนเจนีวา โรม เวียนนา และบางประเทศในภูมิภาคนี้สัปดาห์ละครั้ง มีบริการจัดส่งไปรษณีย์ตามบ้านในกรุงเทพฯ แต่แนะนำว่า ควรใช้ที่อยู่ของสำนักงานสำหรับไปรษณีย์ส่วนตัว


ตัวแทนการท่องเที่ยว

มีตัวแทนการท่องเที่ยวของรัฐและเอกชนจำนวนมากในไทยที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเดินทาง ในอาคารสหประชาชาติมีสาขาของตัวแทนการท่องเที่ยวของอเมริกันเอ็กซ์เพรสตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารบริการ ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวแทนการท่องเที่ยวของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถจัดการเดินทางทั้งส่วนตัวและธุรกิจให้คุณได้ เมื่อเตรียมการเดินทางแบบส่วนตัว แนะนำให้แจ้งตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยวเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์