หน้าแรก | แหล่งข้อมูล

 

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

ส่วนนี้กำหนดให้เป็นมุมสารสนเทศเกี่ยวกับประชาชาติ โดยแนะนำการเข้าถึงเอกสาร สิ่งพิมพ์ และลิงค์ที่มีอยู่ผ่านแหล่งต่างๆ ทั่วโลกและจากไทย หมายเหตุ – บางลิงค์เชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

สิ่งพิมพ์ออนไลน์ของสหประชาชาติ

ฉบับออนไลน์ของสิ่งพิมพ์ของสหประชาชาติที่นิยมทั่วไปในปัจจุบัน

สิ่งพิมพ์ที่วางขาย

หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร สั่งทางไปรษณีย์ได้

ฐานข้อมูลสหประชาชาติ

สถิติ สนธิสัญญา แคตตาล็อก ไดเร็คทอรี

ร้านหนังสือสหประชาชาติ

หนังสือเกี่ยวกับประเด็นระดับโลกต่างๆ ของที่ระลึกจากต่างประเทศ

มัลติมีเดียสหประชาชาติ

ศูนย์ข่าว ทีวี วิทยุ ภาพถ่าย