หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม
หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
ข่าวและกิจกรรม
ข้อมูลน่ารู้

14 กุมภาพันธ์ 2556

ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีชาวโรฮิงญาที่อยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว

11 ตุลาคม 2553

 

29 กรกฏาคม 2553

งานสัมนาเรื่องโรคขาดสารไอโอดีนกับความท้าทายต่อการพํฒนาของประเทศไทย

14 กันยายน 2552

7 August 2007

24 April 2007

10 สิงหาคม 2549

มีบทบาทอะไรเพื่อป่าและต้นไม้บ้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลังสึนามิในไทยระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม

(Eng)


14 กรกฎาคม 2549
9 กันยายน 2548
23 มิถุนายน 2548