หน้าแรก | ศูนย์สื่อมวลชน

ไข้หวัดนก
นับแต่ปี 2546 มหันตภัยจากโรค
ไข้หวัดนกได้ส่งผลกระทบต่อเหล่า
สัตว์ปีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ประเทศ
เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และประเทศจีน

หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
ศูนย์สื่อมวลชน
ข่าวสารนิเทศ

โปรดอ่านข่าวสารนิเทศล่าสุดจากสหประชาชาติในไทย เรียงลำดับจากข่าวล่าสุดก่อน

 

16 March 2009

ขบวนคาราวานสิทธิมนุษยชน ในวาระรครบรอบ 60 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

6 March 2009

การสัมนาเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเรื่อง "วิกฤตเศรษฐกิจกับผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย"

 

24 October 2008

 

17 October 2008

 

6 October 2008

 

6 October 2008

การสัมมนา “ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับเราทุกคน: เสียงของเราได้ยินรู้ในเมืองไทย”เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต

 

22 August 2008

 

14 August 2008

 

13 June 2008

 

12 June 2008

 

10 June 2008

 

9 June 2008

 

26 May 2008

 

23 May 2008

 

15 May 2008

 

8 May 2008

 

29 April 2008

 

17 March 2008

 

6 March 2008

 

19 January 2008

 

11 January 2008

 

13 December 2007

 

10 December 2007

 

27 November 2007

 

25 October 2007

 

24 October 2007

 

22 October 2007

 

17 October 2007

 

16 October 2007

 

15 October 2007

 

10 October 2007

 

8 October 2007

 

4 October 2007

 

27 September 2007

 

19 September 2007

 

5 September 2007

 

3 September 2007

 

31 August 2007

 

28 August 2007

 

21 August 2007

 

27 July 2007

 

14 June 2007

 

20 March 2007

 

13 March 2007

 

9 March 2007

 

2 December 2006

 

28 November 2006

 

10 October 2006

 

7 กันยายน 2549


17 สิงหาคม 2549
16 สิงหาคม 2549
7 สิงหาคม 2549
25 กรกฎาคม 2549
16 มิถุนายน 2549
2 มิถุนายน 2549
18 พฤษภาคม 2549
7 เมษายน 2549
19 - 20 มกราคม 2549
13 กันยายน 2548
23 มิถุนายน 2548