หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
หน่วยงานของ UN 24 หน่วยงาน
กำลังปฎิบัติงานอยู่ในประเทศไทย
ติดต่อและค้นหาหน่วยงานต่างได้ที่นี่
ลิงค์ที่มีประโยชน์
องค์การสหประชาชาติ
ระบบ/โครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
UN Millennium Summit
ESA
ข้อมูลสถิติ
ธนาคารโลก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
วันหยุดราชการ
1 มกราคม วันปีใหม่
วันแรกของปีใหม่สากลเป็นวันหยุดราชการของไทย เป็นหนึ่งในวันหยุด “ปีใหม่” ที่คนไทยฉลองทุกปี
7 มีนาคม วันมาฆะบูชา
วันมาฆะบูชาเฉลิมฉลองการเทศนาของพระพุทธเจ้า กับเหล่าสาวกเป็นครั้งแรก
6 เมษายน วันจักรี
วันจักรีรำลึกถึงของก่อตั้งราชวงศ์จักรีโดยรัชกาลที่ 1
13 เมษายน วันสงกรานต์
วันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ดั้งเดิมของไทยมี งานฉลองเทศกาลน้ำ
14 เมษายน วันสงกรานต์
วันที่สองของวันหยุดสามวัน
15 เมษายน วันสงกรานต์
วันที่สามของวันหยุดสามวัน
1 พฤษภาคม วันแรงงาน
วันแรงงานสากลมีการฉลองเป็นวันหยุดราชการ
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
เฉลิมฉลองวันที่กษัตริย์องค์ปัจจุบันขึ้นครองราชย์ในปี 2489
4 มิถุนาคม วันวิสาขบูชา
วันสำคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธสักการะมากที่สุดเพื่อ ฉลองวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
2 สิงหาคม

วันอาสาฬหบูชา

เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดง พระปฐมเทศนา หรือการแสดง พระธรรมครั้งแรก

3 สิงหาคม วันเข้าพรรษา
วันนี้เป็นวันแรกของช่วงเข้าพรรษา ซึ่งพระสงฆ์ปฏิบัติกิจในวัดขณะที่ชีวิตใหม่เริ่มต้น
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี เป็นวัดหยุดราชการ และเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
ฉลองวันพระราชสมภพของกษัตริย์ไทยพระองค์ หนึ่งที่ชาวไทยเคารพนับถือมากที่สุด
5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลอง ทั่วประเทศ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 10 ธันวาคมฉลองวันที่ไทยได้รับ รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในปี 2472
31 ธันวาคม วันสิ้นปี
วันก่อนวันปีใหม่สากล เป็นวันหยุดราชการเสมอ